JOPORTOLAFRIDA

 
 


La Colla de la Geganta Frida
Cultura, festa, voluntariat i discapacitat
 
Portant la Frida pel territori

Cultura, festa, voluntariat i discapacitatAntecedents

El programa municipal Festa per a Tothom

És un programa municipal de participació comunitària a l’entorn del fet de la discapacitat que neix l’any 1991.

El programa ha modificat els seus agents al llarg dels anys; En un inici es contemplava com una acció assistencial a través d’un camp de treball voluntari internacional i gràcies a la implicació de la ONG Servei Civil Internaciona. Posteriorment s’havia plantejat breument com un servei adreçat a la ciutadania amb discapacitat, i finalment a hores d’ara s’ha adoptat el model de penya festiva, en què es pretén que no hi hagi una distinció més enllà d’allò jurídic i logístic entre participants amb discapacitat i sense.


La cultura popular i festera com a oportunitat d’acció comunitària.

L’impuls del programa era facilitar la participació i el gaudi de la ciutadania amb discapacitat, i en concret els que vivien a la Residència de Grans Discapacitats Físics Sant Salvador, a les festes de Santa Tecla, amb el benentès que aquestes eren el moment àlgid de la ciutat, i sobretot provocar la presència del col·lectiu per a incidir en l’imaginari de la ciutadania.


L’inici d’un període de consolidació i d’incorporació de nous col·lectius.

El 2001 la companyia Dow Chemical Ibérica demana participar en el programa, tot implicant-hi estudiants en practiques i personal treballador en qualitat de voluntariat, i donant-ne un suport econòmic.


La geganta Frida

L’any 2016, Festa per a Tothom aporta al programa de Santa Tecla una “Mostra de Cultura Festera Inclusiva”, en què entre altres elements ens visita el gegant Martí, de Premià de Mar, adaptat a portants amb discapacitats físiques i sensorials, restant-ne un bell impacte en tota la penya i altres agents. Sent així, la companyia Dow ofereix la possibilitat de fer una aportació, en ocasió dels seus 50 anys de presència a la ciutat, per a que l’ajuntament construeixi una figura adaptada.

És al setembre de 2018 que tenim el goig de batejar i de portar a l’Arrencada de Gegants de Santa Tecla la geganta Frida, esculpida als tallers de l’artista de la vilafranquina Dolors Sans.

Llegat 2018

En paral·lel, i empesos per la nova normativa sobre voluntariat, la “raó social” de la penya del programa Festa per a Tothom es constitueix com a projecte acollit en una entitat de recent creació; Llegat 2018 AVCT Associació de Voluntaris del Camp de Tarragona, amb els que hem compartit la necessitat de regularitzar les diverses accions voluntàries, en els àmbits esportius, culturals i socials.
El projecte

Proposta d'ampliació, enriquiment del programa municipal

El projecte es compon de les sortides i activitats de la penya de Festa per a Tothom com a portadora de la geganta adaptada Frida, emmarcades dins del conveni -sense aportació econòmica- que Llegat 2018 AVCT presumiblement subscriurà amb l’Ajuntament de Tarragona, propietari de l’element festiu. Sortides i activitats tingudes fora del període de les festes de Santa Tecla i d’altres sortides promogudes i expressament convingudes per la conselleria de Capacitats Diverses.

També s’inclouen els recursos necessaris per realitzar tota l’activitat en general (equipament, assegurances sobre la figura, petits manteniments, etc. ).

Els protagonistes

Es poden identificar diversos rols participants:

 • Voluntari i soci portador. Penyista de Festa per a Tothom amb discapacitat.

 • Voluntari i soci acompanyant. Penyista dedicat a facilitar el gaudi de la geganta.

 • Penyista no voluntari. Persones sense capacitat jurídica d’obrar (incapacitat o minoria d’edat), o bé sense autonomia, que esdevé portant o acompanyant.

 • Dinamitzador: responsable tècnic de l’organització i desenvolupament de les sortides i d’altres activitats de Llegat 2018 vers la geganta. Per les característiques del projecte, es considera un rol necessari per fer efectiva l’activitat del grup.

 • Públic invitat a ballar la geganta, prioritàriament amb discapacitat o bé infantil, que està acompanyat per almenys dos voluntaris o socis responsables de l’acció .Objectius del projecte Llegat 2018 “portant la Frida pel territori”.

 1. Contribuir a la presència del fet de la discapacitat davant de la ciutadania.

Fer palesa la circumstància que persones amb diferents discapacitats físiques, psíquiques i sensorials, de diferents graus d’afectació, són portadores de la geganta Frida, la geganta adaptada del l'Ajuntament de Tarragona, que alhora representa una dignificació d'aquest col·lectiu en esdevenir part activa i assumir tasques dins de les manifestacions de la cultura popular.

 1. Dinamitzar el col·lectiu de la Penya de Festa per a Tothom com a colla gegantera a través d’esdeveniments festius, culturals i ciutadans.

Amb el pas de la penya de Festa per a Tothom a colla gegantera, acomplim una de les nostres fites més desitjades: contribuir, ara activament, a la festa i la seva funció cultural i ciutadana; i esdevenir un grup participant i aportador, en aquest cas com a portants de la geganta.

Estratègicament, es visualitza la necessitat d’activar el grup amb repartiment de responsabilitats entre els seus membres, especialment els més inactius, amb voluntat de pedagogia comunitària.

 1. Ampliar i enriquir les oportunitats de sortides des de la Residència de persones amb Discapacitat Sant Salvador i d’altres col·lectius.

Donat continuïtat a la dinàmica de Festa per a Tothom des del seu naixement, la intenció del present projecte és, en la mesura del possible, i respectant el fet que l’activitat està adreçada al voluntariat, perfilar ocasions en què residents no voluntaris puguin gaudir-ne d’alguna sortida.

 1. Contemplar els aspectes de cultura popular com a elements d’interacció comunitària.

És vocació de la penya Festa per a Tothom aprofundir en els elements cultural de la seva acció, en el benentès que és una aportació qualitativa important que conjuga a la perfecció, reforçant-los mútuament, els aspectes de caire social.

 1. Contribuir a la coneixença i al gaudi de la geganta adaptada Frida arreu, com a patrimoni de la ciutat i, singularment, el seu afany d’inclusibilitat.

Convençuts de l’atractiu de la figura municipal, que pel grup ha estat un elements cohesionador, desitgem que el seu missatge arribi arreu de la ciutat i de fora, i en àmbits com el de la cultura popular com el de l’educació i el del moviment de persones amb discapacitat.

 1. Participar en la creació d’una xarxa de colles portadores de gegants adaptats que contribueixi a promoure un biaix inclusiu dins de la cultura popular.

Sabent que el projecte de la Frida va tenir el seu esperó en el fet que hi havia en el món geganter un incipient, però engrescadors, moviment de foment de gegants adaptats, s’està en contactes amb colles d’altes figures germanes per tal de visibilitzar aquesta tendència. Es parla de fer trobades itinerants.Persones potencialment beneficiàries del projecte

 1. La receptora principal és la ciutadania i col·lectius del municipi i dels indrets visitats.

 2. Integrants amb i sense discapacitat de la penya de de Festa per a Tothom.

 3. Residents a l’establiment esmentat del barri de Sant Salvador i d’altres col·lectius que es vulguin afegir al projecte.


La producció del projecte

Establir les persones responsables en:

. Tràmits legals i acceptació de sortides.

. Membres de la comissió de seguiment.

. Seguiment dels ajuts.

. Seguiment de calendari i invitacions.

. Vestuari.

. Direcció artística.

. Mecanismes i xassís de figura de la geganta.

. Vestit i diadema de la figura de la geganta.


Execució del projecte: Recursos necessaris

 • Transport de la geganta i de participants, en especial amb mobilitat reduïda

 • Persona dinamitzadora del projecte.

 • Assegurances d’accidents i de Responsabilitat Civil, segons la naturalesa de les sortides.

 • Petites despeses d’aquell manteniment que no afecti l’estructura i la naturalesa del bé patrimonial.

 • Vestuari personal.

 
El voluntariat: Formació del projecte

Formació interna

Jornada de la Geganta Frida: formació, cultura festiva i comunitat


Trobada de voluntaris del projecte que es compondrà de:

 • una secció de formació interna, on es repassarien aspectes organitzatius, de seguretat i de reforç cap a una major implicació del voluntariat;

 • i es completarà amb un espai festiu, en que s’inclou una ballada de la geganta;

 • tot convidant a altres col·lectius que comparteixen el Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, en el cas que es puguin realizar els actes entre el seu pati i l’interior.


Es realitzarà entre octubre i desembre, amb les mesures que escaiguin i sempre que l’estat de la pandemia ho permeti.


Formació externa

Ajuntament de Tarragona. Sessió de formació i informació prèvia a les sortides de Santa Tecla.


Indicadors d’avaluació per mesurar els resultats obtinguts

 1. Nombre de sortides com a colla gegantera.

 2. Nombre de persones participants, a banda del públic.

 3. Nombre de sòcies i socis participants.

 4. Nombre de persones amb discapacitat participants.

 5. Inputs de la nostra presència en els esdeveniments assistits.

 6. Tipologies de discapacitats prevalents entre la participació.

 7. Nombre de participants i avaluació de la jornada de formació interna.Mesures de difusió del finançament públic municipal previst

 • Impressió de flyers utilitzats com a presentació de l’entitat, de la penya i de la geganta.

 • Constatació del suport municipal en el web de l’entitat. • El concurs #joportolaFrida

  Etiqueta la teva fotografia més original de la Frida i els seus portants i penya festiva amb el hagstag #joportolaFrida.
  Nova Secció:
   
  Els apunts fridaires: 
   
  3. juny 2022. Romà Solé
   
   
   
  2. maig 2022. Mayka Gómez. 
   

   
  1. abril 2022. Romà Solé. 

 • Aquest projecte compta amb la col·laboració de:


Patrocinis: 

Comentaris