Universalitzar Cultura i Esport
 

 Benvinguts al projecte Universalitzar Cultura i Esport 
Un projecte de voluntariat social Llegat 2018Fem accessible la programació cultural i esportiva del Camp de Tarragona a persones amb risc d'exclusió social  Usuaris i usuàries potencials: 
Persones adherides a programes i projectes d'inserció, inclusió, siguin públics o privats. Dones, adolescents, persones en pisos tutelats, immigrants, Menors no acompanyats, persones amb necessitats econòmiques, socials, etc.Voluntariat: 
Les accions són en qualitat d'espectador i espectadora, per tal de dignificar la persona, oferint-li la possibilitat d'accedir a la programació esportiva i social del seu entorn amb un seient i butaca com la resta d'espectadors. Grups de màxim 4 usuaris i usuàries acompanyats d'una persona professional del seu projecte i d'una persona voluntària Llegat 2018 AVCT.  
 Calendari:
D'octubre a maig, aproximadament, segons complicitats de clubs esportius i  programadors culturals. Dues activitats mensuals durant cap de setmana. El calendari inclou espectacles i actes públics i privats, també tradicionals, per tal que les persones usuàries puguin conèixer i establir confiances amb les tradicions i costums de l'entorn. Pel què fa a esdeveniments esportius, se seleccionaran competicions de clubs locals per tal que les persones usuàries puguin conèixer l'essència de cada club, i simpatitzar-hi.


 
 Formació:
 El voluntariat adherit a aquest projecte rebrà formació específica externa per part de les entitats col·laboradores en xarxa que proporcionen persones usuàries, i també per part dels programadors dels actes culturals què assistim.
Extensions:
Sempre d'acord amb els professionals de cada entitat adherida al projecte, les persones usuàries podran participar de l'entitat en qualitat de persones voluntàries en algun altre projecte, degudament acompanyats. 

Contactes: 

Comentaris