FORMACIÓ


 

 

La Formació Bàsica: 

La primera formació que rebràs tant bon punt t'inscriguis a Llegat, és la formació bàsica, un curs d'una sola sessió on t'explicarem: 

El paper de l'associacionisme i del voluntariat en la nostra societat, l'entitat Llegat 2018 (organització i funcionament), el treball per projectes, la normativa, els drets i deures del voluntariat i de l'associat... 

És en aquesta sessió on durem a terme l'entrevista personal de benvinguda, en la que podràs triar amb tota llibertat les tasques i el temps a dedicar al projecte triat, mitjançant el full de compromís. 

 

La Formació Específica: 

Una vegada feta la formació bàsica, el responsable del projecte què has triat participar dins Llegat es posarà en contacte amb tu per a programar la formació específica. 

En aquesta formació coneixeràs tot allò que necessites per a desenvolupar les tasques que has triat dins el projecte. En alguns projectes com La Colla de la Geganta, se t'assignarà un mentor o mentora, que t'acompanyarà i t'ajudarà en les teves primeres accions, fins que vulguis volar sol o sola! 

 


 

 


Comentaris